Nationella 25.7 Banläggarens utlåtande – Ratamestarin lausunto

Banläggarnas utlåtande!

Ik Falkens nationella tävling avgörs detta år i Sundby. Medeldistans står på programmet.
Tävlingsterrängen utgörs i huvudsak av några bergsområden. Mellan dessa områden finns skogstyper av olika slag från kalhyggen till storskog med inslag av tätare områden. Framkomligheten på bergsområdena är mycket bra, i områdena emellan är framkomligheten varierande. Bergsområdena är ganska flacka och snabblöpta. Banorna från start 1 går via ett område med höga branter, där man bör vara försiktig.
Huvuddelen av banorna använder de bergiga områdena med inslag av några längre avstånd genom olika typer av skogsområden. På bergsområdena ligger kontrollerna ställvis mycket nära varandra. Kontrollera alltså koderna noggrant!
De yngre juniorernas banor går inte uppe på bergsområdena utan använder stigar och andra ledande terrängobjekt i närheten av bergsområdena.

Lycka till!

Banläggarna

IK Falkenin kansalliset kisat juostaan tänä vuonna Sundbyssa. Kilpaillaan keskimatkoilla.
Kilpailualueena toimii pääsääntöisesti muutamia kallioalueita. Näiden välissä on erityyppistä metsää hakkuusta vanhaan metsään, seassa on tiheämpiä alueita. Kulkukelpoisuus kallioalueilla on erittäin hyvä, kallioalueiden välissä kulkukelpoisuus on vaihteleva. Kallioalueet ovat aika laakeita ja nopeasti juostavia.
Ykköslähdön radat kulkevat alueen kautta, missä on korkeita jyrkänteitä ja missä pitää olla varovainen.
Radoilla pääosa käyttää kallioalueita. Muutama pitempi väli kulkee erityyppisten metsäalueiden läpi. Kallioalueilla rasteja on hyvin lähekkäin. Kannattaa siis tarkistaa koodeja tarkasti!
Nuorempien junioreiden radat eivät kulje kallioalueiden päällä vaan käyttävät polkuja ja muita johdattelevia maastopisteitä kallioalueiden läheisyydessä.

Kilpailuonnea!

Ratamestarit