Aktuellt

träning våren 2020

För tillfället har Falken ut tre orienteringsträningar. I Forsby på Korsbacka finns tre banor ute, vid Ytteresse skola finns en enkel bana samt i Kållby vid Långskogen finns en bana. I Forsby och Ytteresse finns skärmar i terrängen och i Långskogen är kontrollpunkterna utmärkta med fiberband. Kartor finns under kategorin träningar. Fritt för alla att ladda ner och printa ut för eget bruk.